10.000 stappen - Elk Stap Telt!

Beweegvriendelijke buurten

Stad Roeselare, Sport Vlaanderen en Logo streven tegen 2024 naar beweegvriendelijke buurten. Buurten waarin bewoners zorg voor elkaar dragen in de ruime zin van het woord, waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan, en waar mensen zich goed en geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. De komende 4 jaar zet Roeselare nog verder in op beweegvriendelijke buurten. Want elke stap telt voor Roeselare.

2021 - Stappensignalisaties in het straatbeeld

Heb je de stappensignalisaties al gezien in Roeselare, of elders in Vlaanderen? Hiermee tonen we dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in je buurt ook extra stappen opleveren. Van jouw voordeur tot aan het gemeentehuis. Of tussen de bakker en de slager.

Voordelen van stappen

Stap voor stap bereik je niet alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je slaapt beter – en stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed. Al stappend:

  • heb je meer sociaal contact
  • zorg je voor minder vervuiling en lawaai van auto’s
  • maak je de buurten en straten leefbaarder.

Kortom: elke stap telt! Zet je beste beentje voor en stap mee in deze campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s.

2022 - Beweegroutes met beweegoefeningen

In 2022 worden verschillende beweegroutes met beweegoefeningen gerealiseerd in onze stad. Elke beweegroute is voorzien van een tiental eenvoudige beweegoefeningen, die uitgevoerd kunnen worden zonder hulpmiddelen of met het gebruik van bestaande elementen in het openbaar domein zoals een zitbank of een trap. De deelnemers volgen de beweegroute, en doen onderweg oefeningen om hun kracht, uithoudingsvermogen en balans te verbeteren of te onderhouden. De oefeningen zijn laagdrempelig en daarom geschikt voor jong en oud. De afstand van de beweegroutes varieert van 800 tot 2000 stappen.

In samenwerking met woonzorgcentra

De algemene doelstelling van de beweegroutes en de laagdrempeligheid van de beweegoefeningen zijn passend voor een beweegaanbod gericht op senioren. De beweegroutes worden daarom in de buurt van de woonzorgcentra gerealiseerd, maar ze zijn vrij voor gebruik door iedereen. De beweegroutes worden in lusvorm ontwikkeld. Bepaalde routes bestaan uit meerdere lussen. Onderweg zijn er rustpunten. De beweegroutes worden voorzien op deze locaties:

  • De Waterdam en Ter Berken
  • Ben vzw
  • Westerlinde
  • De Zilverberg
  • Sint-Henricus, De Hovenier en Valckeburg

Nabij deze woonzorgcentra werd een startbord geplaatst met een overzicht van het parcours en de oefeningen langs de route. Een unieke QR-code op het startbord toont je de weg van de beweegroute, al kan je ook in de nabijgelegen woonzorgcentra terecht voor een papieren versie.

Op dit kaartje op de website van 10.000 stappen kan je volgen waar de beweegroutes al uitgerold zijn.

Meer info?

Volg de Facebookpagina van Gezond Leven voor leuke info en wedstrijden. De leukste inzendingen worden beloond!