Annuleringsvoorwaarden lessenreeks

Hoe kan ik een lessenreeks annuleren?

Je kan enkel schriftelijk annuleren:

Je annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

Kan ik de inschrijving terugbetaald krijgen?

  • Tot een maand na het moment van de inschrijving kan je kosteloos annuleren. Indien de inschrijving twee maanden vooraf aan de start van de lessenreeks gebeurde.
  • Tussen een maand na inschrijving en 14 dagen vooraf aan de start van de lessenreeks kan je annuleren, hiervoor wordt een administratieve kost van €10,00 aangerekend per reeks indien geen ziekte of overmacht.
  • 14 dagen vooraf aan de start van de lessenreeks kan je annuleren, maar de reeks wordt volledig aangerekend indien geen ziekte of overmacht.
  • Als je moet annuleren door ziekte, krijg je op vertoon van een doktersbriefje de inschrijvingskosten terugbetaald.
  • Bij overmacht (= onvoorziene gebeurtenis die je niet had kunnen voorkomen) kan je na goedkeuring het inschrijvingsgeld van de reeks terugkrijgen. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de beslissing van terugbetaling.

Als je later dan 14 dagen na de factuurdatum of online betaling annuleert, zonder bewijs van ziekte of overmacht, krijg je geen terugbetaling.