Evaluatie Sportkriebels 2023

Stad Roeselare organiseerde op zondag 24 september voor de eerste keer Sportkriebels.

Gegevens contactpersoon
Concept
We kozen ervoor om de deelnemers toe te leiden naar de eigen trainings- of wedstrijdlocatie. Op deze manier maakt men direct kennis met de locatie van de sportclub.
Sportkriebels was er voor iedereen. Zowel jeugdsportclubs als seniorensportclubs konden deelnemen. Tijdens bv. een doe-aan-sportdag was dit enkel voor het 3de en 4de leerjaar.
Er werden 2 data vooropgesteld nl. 27 mei en 24 september. Mei was voor de meeste sportclubs niet haalbaar. September was de beste optie maar voor vele deelnemende clubs is eind september ook te laat gezien de inschrijvingsprocedure er ook op zit. Graag horen we van jullie wat de beste datum is om dergelijk initiatief te organiseren.
Er werden zowel online als offline communicatiemiddelen ingezet. Werd dit initiatief voldoende in de kijker geplaatst? Zijn er suggesties? Online werd er een sociale mediacampagne gevoerd + een pagina op de website met alle info. Het item werd ook opgenomen in de nieuwsbrieven van sport, onderwijs en buurten. Offline werden er flyers en affiches verdeeld in alle deelnemende sportclubs, publieke stadslocaties en alle Roeselaarse scholen. Het campagnebeeld kwam ook op de LED-schermen in het centrum.
Hoe vond je de samenwerking met de Stad? Was alles duidelijk? Zijn er suggesties?
Zijn er in het algemeen opmerkingen? Heb je zelf suggesties?