G-sport #VANRSL

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking (fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel) beoefend worden.

Roeselare zet volop in om G-sport te promoten!

Stad Roeselare plaatst G-sport in 2022 extra in de kijker. We willen iedereen met een beperking de kans geven om te sporten en te bewegen zoals hij of zij dat wil. We plaatsen graag de talenten van de G-sporter in de kijker, niet de beperkingen en focussen ons op de mogelijkheden van elke sporter.

Als we het over sporten hebben, bedoelen we ook bewegen. Recreatief of competitief, in clubverband of ongebonden, door jong en minder jong, ... Kortom, kinderen én volwassen moeten de kans krijgen hun sportieve talenten maximaal te ontdekken en te ontplooien. G-sport is dus eigenlijk gewoonweg sporten!

Om dit te bereiken doen we alles i.s.m. de G-sportfederatie Parantee-Psylos vzw, Sport Vlaanderen, G-Sport Vlaanderen en alle Roeselaarse G-sportclubs.

G-sportclubs

Roeselare ademt G-sport. Maak hier kennis met alle sportclubs #VANRSL met een actieve G-werking.

Lees meer

G-sportkamp

De begeleiders of G-sport trainers zorgen elke dag voor een sportaanbod op maat. Voor jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking van het 3de lj. tot 6de so.

Lees meer

G-sportlessenreeks

Tijdens de G-Sport lessenreeks komen er verschillende sporten en spelletjes aan bod. Professionele lesgevers begeleiden kinderen (6 tot 12 jaar) met een beperking, samen met broertjes of zusjes.

Lees meer