Kandidatuur Sportgala #VANRSL 2024 | Sportpluim

De prestaties of de organisatie van het project vond plaats tijdens het kalenderjaar 2023.

Contactgegevens
Individu, vereniging, bedrijf, school of organisatie
Enkel in te vullen bij individu.
Adres
In geval van een individu graag het domicilieadres invullen. In geval van een vereniging, bedrijf, school of organisatie graag het adres van de maatschappelijke zetel invullen.
Omschrijf zo uitgebreid mogelijk aan wat je hebt deelgenomen of wat je hebt georganiseerd. Er wordt rekening gehouden met de focuspunten van het reglement: uniciteit, impact op sociaal en maatschappelijk vlak, aanmoeding van anderen tot sport of beweging, hetzij als doel op zich hetzij als middel om een ander doel te bereiken en een link van het initiatief met de Stad Roeselare.
Gelieve 1 kwalitatieve foto up te loaden van minstens 1 MB.