Sportraad

De sportraad is het officieel adviesorgaan voor sport- en bewegen in de stad en bestaat uit een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en verschillende werkgroepen. Zij vertegenwoordigen de verschillende sporttakken en -doelgroepen in Roeselare.

Wat doet de sportraad?

  • Het college van burgemeester en schepenen inspireren en adviseren i.v.m. het sportbeleid.
  • Zorgen voor overleg tussen de verschillende sportactoren binnen de stad.

Vragen of aansluiten?

Heb je een vraag voor de sportraad? Of wil je als club aansluiten bij de sportraad?