Subsidies en ondersteuning voor sportclubs

Subsidies

Sportverenigingen uit de sportdatabank Vlaanderen worden door de Stad verwittigd voor het indienen van een subsidiedossier.

Meer informatie over subsidies en ondersteuning voor sportclubs in Roeselare kan je op de website van Stad Roeselare vinden.

Evenementen organiseren

Beleid van jouw club

Steun voor leden

  • Leden kunnen via hun ziekenfonds het lidgeld gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Meer info krijg je bij de ziekenfondsen.
  • Ouders van kinderen tot 12 jaar kunnen ook een fiscaal attest voor kinderopvang ontvangen.

Koninklijke titel

Wanneer jouw vereniging 50 jaar bestaat, dan wil je misschien wel de titel 'Koninklijk' aanvragen. Die titel is altijd een gunst van de koning en wordt nooit automatisch toegekend.
De koning kan bijvoorbeeld rekening houden met het beheer van je vereniging en het doel dat je vereniging nastreeft. Maar hoe vraag je die titel aan?

Het stappenplan is hier te vinden.