Subsidies en ondersteuning voor sportclubs

Subsidies

Sportverenigingen uit de sportdatabank Vlaanderen worden door de Stad verwittigd voor het indienen van een subsidiedossier.

Meer informatie over subsidies en ondersteuning voor sportclubs in Roeselare kan je op de website van Stad Roeselare vinden.

Evenementen organiseren

Beleid van jouw club

Steun voor leden

 • Leden kunnen via hun ziekenfonds het lidgeld gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Meer info krijg je bij de ziekenfondsen.
 • Organiseer jij als Roeselaarse vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen. Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingsaangifte voegen.
  • Voorwaarden:
   • Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen en dit voor kinderen beneden de 14 jaar of beneden de 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.
   • Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
  • In tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan.

Koninklijke titel

Wanneer jouw vereniging 50 jaar bestaat, dan wil je misschien wel de titel 'Koninklijk' aanvragen. Die titel is altijd een gunst van de koning en wordt nooit automatisch toegekend.
De koning kan bijvoorbeeld rekening houden met het beheer van je vereniging en het doel dat je vereniging nastreeft. Maar hoe vraag je die titel aan?

Het stappenplan is hier te vinden.