Vrijetijdsmarkt 2023

Stad Roeselare organiseert op vrijdagnamiddag 12 mei 2023 een Vrijetijdsmarkt op het Kerelsplein. Tijdens die markt geven medewerkers van de Stad informatie over vrije tijd en activiteiten in Roeselare.
De Stad voorziet per vereniging een overzicht met beknopte info. Via onderstaand formulier kan deze info bezorgd worden.

Vrijetijdsmarkt
Contactgegevens
Contactpersoon
Vanaf welke leeftijd wordt er een aanbod voorzien?
Trainingsmomenten
Op welke dagen wordt er getraind?
Op welke tijdstippen wordt er getraind?
Lidgeld
Kledij, materiaal, enz.
Inschrijving
In welke periode kan er ingeschreven worden bij jouw sportclub?
Waar of bij wie kan er extra informatie gevraagd worden? Inschrijven via de website, op de club zelf, ...?