Kandidaatstelling Getuigschrift of Ereteken voor Sportverdienste

Kandidatuur
Gegevens contactpersoon
Gegevens kandidaat
Noteer club, periode (van ... jaar tot ...jaar) en functie die de kandidaat heeft uitgeoefend. In geval van meerdere clubs of meerdere functies binnen éénzelfde club, noteer je deze onder elkaar.
Indien mogelijk gelieve ons een kwalitatieve foto te bezorgen van min. 2 MB.