Stimulans voor sportverdienste

Stimulans voor sportverdienste

Tijdens dit huldigingsmoment worden de stimulansen en Eretekens voor sportverdienste uitgereikt op basis van de jarenlange, vrijwillige inzet ten bate van de Roeselaarse sport.

Criteria

Getuigschrift voor Sportverdienste

  • De kandidaat moet op 31 december voorafgaand aan de uitreiking van het getuigschrift minstens 15 volledige jaren, waarvan maximum 5 jaren als sporter, inzet ten bate van de sport in Roeselare kunnen voorleggen.

  • De kandidaat heeft niet eerder het Getuigschrift of Ereteken voor Sportverdienste ontvangen.

Ereteken voor Sportverdienste

  • De kandidaat moet op 31 december voorafgaand aan de uitreiking van het ereteken minstens 25 volledige jaren, waarvan maximum 10 jaren als sporter, inzet ten bate van de sport in Roeselare kunnen voorleggen.

  • De kandidaat heeft niet eerder het Ereteken voor Sportverdienste ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor (één van) bovengenoemde stimulansen zijn daarnaast volgende criteria van toepassing:

  • De kandidaat heeft zijn inzet voor de sport in Roeselare op vrijwillige basis vervuld.

  • De kandidaat kan de beide stimulansen niet gelijktijdig uitgereikt krijgen.

Reglement

Bekijk HIER het vernieuwde reglement.

Kandidaturen

De kandidaat kan voorgedragen worden door een vereniging, organisatie, school, individu of de Stad.

Van zodra er zicht is op de datum van de uitreiking wordt het formulier open gesteld.

Uitreiking

Binnenkort meer nieuws.