Stimulans voor sportverdienste

Met de 'Stimulans voor sportverdienste' huldigen we jarenlange vrijwillige inzet voor de Roeselaarse sport.

Tijdens een jaarlijks huldigingsmoment reiken we deze stimulansen voor sportverdienste uit:

  • Getuigschrift voor Sportverdienste
  • Ereteken voor Sportverdienste

Wie komt in aanmerking?

  • De kandidaat zet zich in voor de sport in Roeselare.
  • De inzet is op vrijwillige basis.
  • De kandidaat heeft op 31 december voorafgaand aan de uitreiking
    • voor een getuigschrift: zich minstens 15 volledige jaren ingezet voor de sport in Roeselare, waarvan maximum 5 jaren als sporter.
    • voor een ereteken: zich minstens 25 volledige jaren ingezet voor de sport in Roeselare, waarvan maximum 10 jaren als sporter.

Een kandidaat kan de 2 stimulansen niet tegelijk uitgereikt krijgen. Wie eerder al een getuigschrift of ereteken ontving, kan diezelfde huldiging niet nog eens krijgen. Bekijk hier het volledige reglement.

De kandidaturen kunnen nog ingediend worden tegen uiterlijk zondag 21 april 2024.